Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

necessitas congruentiae

Sự cần thiết thích hợp [đặc tính nhờ thích hợp mà nhất định phải phát sinh. Như Thiên Chúa Ngôi Hai phải xuống thể vì đó là cách thích hợp nhất để cứu chuộc tội nhân].
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2481771
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển