Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

atheist

Người vô thần, người không tin Thượng Đế.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2366205
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển