Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

initiative

1. Thuộc sơ bộ, khởi thủy, phát đoạn, khởi đầu, khởi xướng 2. Sáng kiến, đề xướng, lực sáng tạo, lực chủ động, chủ động, tinh thần tiến thủ, tự phát 3. Quyền ưu tiên.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2329123
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển