Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

fugitive

Trốn tránh, bỏ trốn, đào tẩu, thoáng qua, phù du
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2428886
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển