Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

potentia obedientialis

Xem obediential potency
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2407526
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển